ICO chính thức sẽ diễn ra vào tháng 3/2018. Vào 10h15 am ngày 22/01/2018 sẽ bắt đầu Private Sale – CHÍNH SÁCH: Mức bonus sẽ trong khoảng từ 40-50% cho tất cả các nhà đầu tư tham gia vòng Private sale. Đối với nhà đầu tư mua thông qua các đối tác phân phối chiến lược, mức bonus sẽ từ 45-60% Trong khoảng thời gian 02 tiếng đầu tiên tính từ thời điểm mở bán (early bird) (10:15-12:15, ngày 22/01/2018) tất cả những người tham gia sẽ được bonus thêm 5%. Bạn có thể tìm thấy danh sách các đối tác chiến lược được Bigbom ICO công bố trước trong thời gian tới trên các kênh truyền thông chính thức của chúng tôi.
– THỜI GIAN MỞ BÁN: 10h15, 22/01/2018
– THỜI GIAN KẾT THÚC: Dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 01 tuần hoặc ngay khi đạt được mục tiêu đặt ra. – GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG: Chúng tôi giới hạn và dự kiến chỉ bán tổng tối đa 5.000ETH cho người Việt Nam trong các giai đoạn.
– MỨC MUA TỐI THIỂU: Chúng tôi chia sẻ cơ hội mua private sale đồng đều cho tất cả mọi người. Mức giới hạn tối thiểu là 0.5ETH – CÁCH MUA: Để tham gia vòng private sale, bạn không thể mua trực tiếp trên trang chủ https://bigbom.com/, bạn cần mua thông qua link của một trong các đối tác đã được Bigbom ICO chấp nhận hoặc đường link trong email. Chúng tôi sẽ gửi đường link mua private sale qua email trước thời điểm mở bán trong vòng 01 ngày (chính sách dành cho những nhà đầu tư đăng ký private sale qua mail giống như mua thông qua các đối tác chiến lược).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here