Blockchain

Blockchain là một hình thức lưu trữ cơ sở dữ liệu, hồ sơ giá trị và giao dịch trực tiếp loại bỏ các thành phần đơn vị trung gian không cần thiết.Hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain có khả năng ứng dụng rộng rãi để chuyển giao mọi loại giá trị.

telegram-coin

TON – Telegram ICO – có gì ưu việt hơn Bitcoin và Ethereum

Với sự kết hợp giữa blockchain tập trung và phi tập trung, mạng lưới TON của Telegram có thể xử lý một khối lượng...

Tin cùng loại

Tin đã đọc