Home Blockchain Ethereum

Ethereum

Ethereum là nền tảng trên công nghệ Blockchain với ngôn ngữ lập trình cho phép các nhà phát triển kiến tạo và vận hành các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh trên một nền tảng điện toán phân tán mạnh mẽ và blockchain trong nền tảng Ethereum.

No posts to display

Tin cùng loại

Tin đã đọc